Ogłoszenie – program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+     Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka , drogą pocztową lub elektronicznie.
Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od dnia 10 marca 2016 r. Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipcaa 2016 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Więcej informacji: http://pokrzywnica.pl/aktualnosci/program-500/