Z kroniki wydarzeń…

Zarząd Dróg Powiatowych oddelegował sprzęt do wyrównania drogi powiatowej . Ciągle zabiegamy o systematyczne wyrównywanie naszej głównej drogi przez wieś.

Żeby mieć taki sprzęt wyrównujący drogę jak w gminie Serock…!

Służby drogowe Urzędu Gminy Pokrzywnica dokonały oczyszczenia( obcięcia) gałęzi wystającyh nad drogą gminną wzdłuż lasów państwowych. Zrobiło się troszkę jaśniej i przestronniej.

Jak w 2015 roku tak i w tym grupa Mieszkańców wspólnie wybrała się do teatru i kina. I sztuka i film/ m. in. Historia Roja/ dostarczyły niezwykłych przeżyć i bogactwa refleksji.

Ogłoszenia…

 1. Ostrzeżenie dla rolników dotyczące nawożenia pól wapnem niewiadomego pochodzenia. Urząd Gminy w Pokrzywnicy ostrzega wszystkich rolników, aby nie nabywali i nie stosowali nawozów podobnych wyglądem do wapna, o nieudokumentowanym źródle pochodzenia. Brak wiedzy na temat stosowanego produktu może powodować jego negatywne oddziaływanie na środowisko.

 2. Nadal trwa program MUSIMY SIAĆ… program profilaktyki
  i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

 3. Uwaga na stare drzewa wokół ,, Sienkiewiczówki,, Niedawno jedno z nich runęło na drogę. Dziękuję wszystkim, którzy sprawnie uprzątnęli przeszkodę. Zarząd Dróg Powiatowych obiecał uporządkować drzewostan.

 4. SZANOWNI PAŃSTWO- MIESZKAŃCY KĘPIASTEGO

Zbliża się 15 maja

termin płatności II raty podatku od nieruchomości.

 • termin płatności I raty za odpady 2016r

Zapraszam właścicieli działek i posesji do opłaty

w/w podatku do dnia 08.05.2016r. Sołtys Kępiaste 2

5. Dbamy o swoją małą Ojczyznęciągle obserwujemy wyrzucane śmieci( butelki, opakowania po posiłkach) przy naszych drogach. Reagujmy proszę.

6. Nadchodzi sezon letni. Pielęgnujemy nasze posesje.Zadbajmy również o otoczenie wokół naszego ogrodzenia, aby wokół było pięknie. Dziękuję

7. W naszym Sołectwie istnieją 2 tablice informacyjne i 1 ogłoszeniowa; znajdziemy na nich aktualności oraz tematy kulturalno – społeczne, zapraszam do lektury

Historia i tradycja

 1. Wpisujemy się w apel 1050 kapliczek na 1050 Jubileusz Chrztu polski. Odnowiliśmy już jedna kapliczkę, na pewno w bieżącym roku uda sie uczynić to z drugą. Tymczasem nadchodzi maj, czas szczególnej czci oddawanej Maryi. Zapraszamu ludzi dobrej woli do porządkowania i adoracji naszych kapliczek w tym czasie.

Wielu z nas wie, że takie świadectwo przynosi wiele dobra osobistego i społecznego.

 1. 24. kwietnia b. r. w naszej Parafii pod wezwaniem Św. Antoniego

  w Woli Kiełpińskiej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Wpisuje się ono w historyczne obchody milenijne
  w Polsce. Pamiętnym będzie ten dzień dla nowo ochrzczonych najmłodszych parafian.

  Drugim aktem tego dnia było złożenie przez ks. Proboszcza Nowych ślubów na wzór Kazimierzowskich przed Matką Bożą Królową Polski. Jej opiece została oddana nasza Parafia, nasze rodziny i każdy z nas.

  Tego też dnia została zaprzysiężona Nowa Rada Parafialna,

  w skład której wchodzi mieszkanka naszego sołectwa

  p. Małgorzata Kostka. Gratulujemy i życzymy błogosławionych owoców tej posługi dla dobra nas wszystkich.

 2. Trwa Rok Milenijny 1050- lecia chrztu polskiego . Odbywają sie wciąż i tak będzie przez najbliższe miesiące różne uroczystości

  i wydarzenia w małych i dużych miejscowościach naszej ojczyzny.Oficjalne uroczystości w Poznaniu i Gnieźnie przyciągnęły tłumy. Był też tam nasz sołtys z delegacją

  z sąsiedniej gminy. Posłuchać chóru złożonego z 1050 śpiewaków, licznej orkiestry, spotkać ludzi z całego świata a na koniec obejrzeć słynny musical ,,Jesus Christ Superstar” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu to była niezwykła uczta duchowa i artystyczna.

 3. 1050 lat historii Państwa i Kościoła na naszych ziemiach to wielkie dziedzictwo, które na nowo odkrywamy i rozwijamy.

  To jesteśmy dłużni przodkom i naszym dzieciom, by wiedziały skąd nasz ród,skąd nasze korzenie i co nas konstytuowało

  na mapie Europy i świata przez wieki.

  We wspólne przeżywanie historycznego wydarzenia włączyła się też nasza najmłodsza społeczność.

  24 kwietnia w domu sołtysa pod czujnym okiem pani Tereni odbyła się I Wieczornica Historyczna. W blasku świec nasze skarby rozmawiały o Polsce Mieszka I i innych w ładców. Wykazały się niezwykłą wiedzą historyczną i ciekawością. Analizowały wiele źródeł historycznych i robiły prace plastyczne, na ktorych nasze symbole narodowe, m.in.faga, orzeł czy kontury Polski wyglądały urokliwie. Zagłębiły się w wydarzenia sprzed tysiąca lat i poznały, czytając samodzielnie, literacki pierwowzór Bolesława Chrobrego, chłopca, który uratował Mieszka I

  przed śmiercią.

  Drugą historią, która zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie była opowieść o księżniczce Dobrawie. Jej niezwykła rozwaga, mądrość i głęboka wiara sprawiły, że w posagu do polskiego księcia przywiozła nie złoto i srebro, ale … mądrych ludzi: architektów, lekarzy, ogrodników i nauczycieli. Spotkanie

  z historią było cudnym przeżyciem dla wszystkich uczestnków. Ufamy, że to początek kolejnej tradycji w naszym sołectwie./ patrz zdjęcia/

  Maj – ważne daty…

  2 MAJA Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  ustanowione przez Sejm 2004 roku to najmłodsze święto państwowe

3 MAJA Konstytucja 3 Maja

pierwsza w Europie i druga na świecie uchwalona 3 maja 1791 roku, uchwalona w celu zlikwidowania od dawna obecnych wielu wad systemu politycznego Rzeczpospolitej obojga Narodów, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowne reformy państwowe, obowiązywała tylko 14 miesięcy do 1792 r., została obalona przez Targowicę i II rozbiór Polski, miała duży wpływ na różne systemy polityczne na świecie.

8 MAJA Dzień Zwycięstwa

dzień zwycięstwa nad nazizmem, ale też dzień klęski narodów wschodniej Europy oddanych przez zachodnich aliantów

pod sowieckie panowanie aż do 1989 r.

27 MAJA Dzień Samorządu Terytorialnego

został reaktywowany w 1990 roku, utworzono wtedy gminy jako wspólnotę mieszkańców z mocy prawa z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Tego dnia przeprowadzono pierwsze w pełni wolne demokratyczne wybory samorządowe. Tak też powstała nasza gmina Pokrzywnica.