Od dnia 1 maja funkcjonują nowe tablice informacyjne.

Wskazują one numery posesji w poszczególnych alejach-drogach naszej wsi. Świetny pomysł Panie Sołtysie! Wiemy, że naznaczony był wieloma wyjazdami do Urzędu Gminy Pokrzywnica i Starostwa w Pułtusku w celu sprawdzenia map. Dziękujemy urzędnikom za pomoc. Zamontowane tablice zawierają oznaczenia literowe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i numery kolejnych
w danej alei posesji po prawej i lewej stronie. Ufamy, że takie oznakowanie usprawni odnalezienie adresata, m.in. służbom( pogotowiu, policji,straży pożarnej) poczcie, kurierom, gościom i nam mieszkańcom. Sołtys dziękuje wszystkim, którzy służyli radą i fizyczną pomocą.

Z tymże rozwiązaniem koresponduje przygotowana „mapa wsi Kępiaste” z legendą oznakowanych dróg: powiatowej, gminnej i innych położonych na terenie sołectwa. Mapa znajduje się przy kapliczce, przy alei A oraz na stronie.

Ewentualne wątpliwości, spostrzeżenia, sugestie proszę zgłaszać do Sołtysa, Kępiaste 2.